Welkom bij GOAL!

GOAL! staat voor Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Je krijgt intensieve begeleiding van verschillende experts om je leefstijl te verbeteren. Zij kennen de uitdagingen die samenhangen met de psychiatrische aandoening en kunnen je daarbij helpen. Het doel van GOAL! is om jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren.

In GOAL! heeft de leefstijlcoach een centrale rol. De leefstijlcoach...

kijkt samen met jou welke veranderingen jij wilt aanbrengen in jouw leefstijl. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, voeding, slaap of hoe je om kunt gaan met stress.

werkt samen met o.a. beweeg- en voedingsprofessionals om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

biedt zowel individueel als in groepsverband ondersteuning.

helpt je bij het stellen van doelen en acties en coacht je om deze te behalen.

werkt samen met jou vanuit verbinding en vertrouwen.

begeleidt je naar de verschillende (sport)aanbieders in de wijk.

Op deze plekken kan je meedoen met GOAL!

Harderwijk, Nunspeet, ’t Harde, Nijkerk, Barneveld, Ermelo en Putten.

Bekijk hier de ervaringen van deelnemers en professionals met GOAL!

Het programma duurt 2 jaar en ziet er als volgt uit

Lees hier het laatste nieuws over GOAL!

Belangrijke informatie

Hoe kun je starten met GOAL!

  • We bieden GOAL! op dit moment alleen in de regio Veluwe aan. Lees meer over GOAL!
  • Ontvang je geestelijke gezondheidszorg op de Veluwe, kijk dan op de landkaart waar we GOAL! aanbieden.
  • Bespreek met jouw behandelaar of begeleider of je mee kan doen aan GOAL! 
  • Start met GOAL! na een intakegesprek met de leefstijlcoach.

De kosten en duur van GOAL!

Op ONVZ na, vergoeden alle zorgverzekeraars jouw deelname aan GOAL!.

Welke metingen en evaluaties worden gedaan bij GOAL!

  • Samen met de leefstijlcoach meet en evalueer je de doelen die jij wil behalen.
  • GOAL! is een nieuw programma waar we mee proefdraaien. Daarom vragen we je ook om vrijwillig mee te doen aan de evaluatie. Lees hier meer over >