Welkom bij GOAL!

G ecombineerde

O ndersteuning voor

A mbulante

L eefstijlinterventies

Dat is waar GOAL! voor staat. Je krijgt intensieve begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Je werkt samen met verschillende experts aan het verbeteren van jouw leefstijlfactoren (zoals beweging, voeding en slaap). Hierdoor kan je jouw lichamelijke en geestelijk gezondheid verbeteren.

In GOAL! heeft de leefstijlcoach een centrale rol. De leefstijlcoach...

kijkt samen met jou welke veranderingen jij wilt aanbrengen in jouw leefstijl. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, voeding, slaap of hoe je om kunt gaan met stress.

biedt zowel individueel als in groepsverband ondersteuning en coacht jou bij het behalen van jouw gestelde doelen en acties.

helpt je bij het stellen van doelen en acties.

werkt samen met jou vanuit verbinding en vertrouwen.

begeleidt je naar de verschillende (sport)aanbieders in de wijk.

Welke voordelen heeft GOAL! voor mij?

Een gezonde leefstijl kan jou helpen bij het verbeteren van jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Vanwege contra-indicaties (dat je wordt uitgesloten op basis van je diagnose) kan je helaas nog niet bij alle leefstijlspecialisten terecht. GGz Centraal vindt het belangrijk dat je wel aan je leefstijl kan werken. Met GOAL! krijg je twee jaar intensieve begeleiding bij verschillende leefstijlfactoren, zoals bewegen, slaap, voeding en hoe je kan omgaan met stress. Je kijkt samen met de leefstijlcoach wat jij leuk en belangrijk vindt en wat de mogelijkheden zijn in de buurt waar jij woont.

Belangrijke informatie

Hoe kun je starten met GOAL!?

  • Bespreek met jouw behandelaar of je mee kan doen aan GOAL!
  • Start met GOAL! na een intakegesprek met de leefstijlcoach.

De kosten en duur van GOAL!

Jouw verzekeraar vergoedt jouw deelname aan GOAL!. GOAL! duurt twee jaar. In deze twee jaar werk je samen met de leefstijlcoach aan de verschillende leefstijlfactoren die jij belangrijk vindt.

Welke metingen en evaluaties worden gedaan bij GOAL!?

Samen met de leefstijlcoach meet en evalueer je de doelen die jij wil behalen. Na de afloop van GOAL! kijk je samen met de leefstijlcoach of jij jouw gestelde doelen hebt behaald.