Evaluatie

Waarom de evaluatie?

GOAL! biedt intensieve ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het is een nieuw programma, ontwikkelt in samenwerking met cliënten, ervaringsdeskundigen, GGZ-specialisten, verzekeraars en gemeenten. Op dit moment experimenteren we met het programma met een proeftuin in de regio Noord-Veluwe, waarbij 50 mensen met EPA kunnen deelnemen. Voordat GOAL! een erkend programma is, toegankelijk is voor alle mensen met EPA en vergoed door de basisverzekering, moeten we het programma evalueren. Gaan deelnemers gezonder eten en meer bewegen? Leidt het inderdaad tot verbetering van de lichamelijke gezondheid? Helpt het ook voor de psychische gezondheid? Is het programma haalbaar in de praktijk? En is het kosteneffectief? Deze resultaten geven input voor het wel of niet structureel opnemen van het programma in de zorg voor mensen met EPA, en daarmee de opschaling.

Hoe pakken we de evaluatie aan?

Binnen de proeftuin worden alle GOAL! deelnemers gevraagd op vrijwillige basis ook deel te nemen aan de evaluatie. Bij start, 3 maanden, 12 maanden en 24 maanden wordt de gezondheid en leefstijl in kaart gebracht. Er worden ook vragen gesteld over de succes- en belemmerende factoren en zorg- en maatschappelijke kosten. Daarnaast werven we mensen met EPA die GOAL! (nog) niet volgen, die de huidige zorg en begeleiding ontvangen (vergelijkingsgroep). Ook bij hen wordt op gelijke wijze de gezondheid, leefstijl en zorg- en maatschappelijke kosten in kaart gebracht. Door de twee groepen met elkaar te vergelijken meten de (kosten)effectiviteit en we krijgen we in beeld wat succes- en belemmerende factoren zijn.

Door wie wordt de evaluatie uitgevoerd?

De GOAL! evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoekers van GGz Centraal. Deelnemers moeten (aanvullende) vragen beantwoorden in gespreksvorm en/of via online vragenlijsten. De gesprekken vinden plaats door mensen uit het onderzoeksteam.